Vastavuskontrolli alased teenused

Vastavuskontrolli alased teenused

raporti koostamiseks kontrollitakse ettevõttete sisereeglite ja töökorralduse vastavust õigusaktides ning järelevalve (Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo) juhendites kehtestatud nõuetele ning hinnatakse ettevõtte riskijuhtimise mudelit ja -süsteemi tervikuna.

 

Vastavuskontrolli raport on suurepärane meede riskide ja puuduste tuvastamiseks ning hea võimalus tõestada koostööpartneritele, et Teie ettevõte täidab AML&CTF nõudeid.

Koolituste ja sisereeglite tellimiseks ja hinnapakkumise saamiseks palun